Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2016

2016 3. szám

Hozzászólások

Változik az elszámolás a földgáz piacon

Még nem érkezett hozzászólás!

részletek »

Dr. Szilágyi Zsombor

Változik az elszámolás a földgáz piacon

Dr. Szilágyi Zsombor

okl. gázmérnök, c. egyetemi docens

Az Európai Unió 715/2009/EK rendeletét 2013. október 14-én hirdették ki. A rendelet a földgázszállító hálózathoz hozzáférés feltételeiről szól, de fontos része az aukciós eljárások, határkeresztező kapacitás-termékek és a nemzetközi együttműködés elszámolásának egységesítése (a rendeletnek az egységesítéssel foglakozó fejezetét CAM NC jelöléssel említik az irodalomban). A rendelet egységesíti az EU-ban a térfogat, az energia mennyiség, az energia mértékegység fogalmát és az energia referencia állapotot.

A Bizottság 312/2014/EU rendelete szintén a nemzeti földgáz piacok egységesítésére törekszik, ezért 2014-ben elrendelte az elszámolásoknál az azonos mértékegységek használatát. A rendelet előírja, hogy minden elszámolást energiatartalomban kell készíteni, és ennek mértékegysége a kWh lesz. Kiterjesztik ezt a szabályt az allokálásra, az értesítési mennyiségekre, a nominálásra és újra nominálásra, az információszolgáltatásra és a szállító informatikai platformján megjelenő adatokra.

A hazai jogalkotás viszonylag gyorsan követte az EU rendeleteket: 2015. április 16-án hatályba lépett a 91/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet. A rendelet új elszámolási mértékegységeket vezet be:
• a hőmennyiséget kWh-ban kell számolni (eddig MJ-ban
  számoltunk, illetve m3-ben),
• a térfogat referencia-állapotot 0 °C hőmérsékleten és
  1,01325 bar nyomáson kell venni (eddig 15 °C és
  1,01325 bar referencia-értékekkel, gáztechnikai
  normálköbméterben számoltunk),
• az égéshőt 25 °C égési referencia hőmérsékleten
  (eddig 15 °C hőmérséklettel mért fűtőértéket
  használtunk),
• a Wobbe-indexet is kWh/m3 mértékegységben kell
  használni.

Átállítják a gázév kezdetét is: október 1-én 06 órakor kezdődik az új gázév.

Az átállás az új mértékegységekre gyorsan megoldható a szállítónál, az elosztóknál, a kereskedőknél, az állami szolgáltatónál, de a fogyasztók számláiban a bevezetéssel még célszerű várni. A szállítórendszer betáplálási és kiadási pontján, az elosztó rendszeren az energiaforgalmat kWh-ban, 0 °C és 1,01325 bar referencia állapotban, 25 °C-os égéshővel kell számolni 2015. október 1-től.

Az áttekinthetőség érdekében a szállító (FGSZ Zrt.) kettős mértékegységben köteles közzétenni a rendszer meghatározott pontjaira vonatkozó energiaforgalmat: 15 °C hőmérsékleten mért térfogatban és 15 °C alapú fűtőértékben is, valamint 0 °C hőmérsékletű térfogatban és 25 °C alapú égéshőben is.

A földgáz-felhasználók legtöbbjét még egy ideig nem árt részletesen és közérthetően tájékoztatni a változásról. Ehhez nyújtunk néhány információt.

A földgáz egy gázkeverék, amelyben éghető és nem éghető alkotórészek is vannak. A földgáz éghető alkotói tökéletes elégetésekor széndioxiddá és vízgőzzé alakulnak.

A földgáz fűtőértéke (alsó hőérték, NCV: Net Calorific Value vagy Lower Heating Value) az a hőmennyiség, amely 1 kg tüzelőanyag elégetésekor keletkezik olyankor, amikor a füstgázzal együtt távozó víz gőz halmazállapotban marad [1]. Ezt a közérthető megfogalmazást a földgáz esetében kiegészíthetjük azzal, hogy kiinduláskor a földgáz és az égéshez szükséges levegő 15 °C hőmérsékleten van, majd az égésterméket is 15 °C hőmérsékletre hűtjük vissza, kivéve a vízgőzt, amely gőz halmazállapotban, 100 °C hőmérsékleten marad. Ezt a hőmennyiséget hívjuk 15 °C-os referencia fűtőértéknek.

A földgáz égéshője (felső hőérték, GCV: Gross Calorific Value vagy Upper Heating Value) az a hőmennyiség, amely 1 kg tüzelőanyagból nyerhető ki olyankor, amikor a füstgázzal együtt távozó vízgőzt is kondenzáltatjuk és visszahűtjük a kiindulási hőmérsékletre [1]. Földgáz esetében itt is a 15 °C kiindulási és véghőmérséklet volt a szokásos feltétel. Erről a 15 °C referenciahőmérsékletről állunk át a 25 °C-ra. A 25 °C-on mért égéshő nagyon kis mértékben kisebb, mint a 15 °C-on mért. 

Az európai földgázpiacon az egységes mértékrendszer bevezetése nem látszik túl egyszerűnek, mert a szomszéd országokban is eltérő referenciaállapotokat használnak (1. táblázat):

1. táblázat 

 

Az átállás a nemzetközi szállításoknál átmeneti zavart is okozhat. Az ukrán gázforgalomban a gáz fűtőértékét kalóriában számolják (1 cal ≈ 4,1819 J). A britek is nehezen adják fel az energiatartalom számítására használt BTU (British Thermal Unit) egységet, ahol 1 BTU = 1055 J. Használják még a britek a therm hőmennyiség-egységet is, ahol 1 therm = 105,505 MJ.

 

További részletek lapunk 2016/3-as számának nyomtatott változatában található, illetve a teljes cikk pdf-formátumban is rendelkezésre áll regisztráltaknak havonta egy alkalommal, előfizetőknek korlátlanul).

A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!